KURSY ONLINE

TESTY AUTOMATYCZNE
W PYTHON I SELENIUM (TAPS)

Naucz się pisać wysokiej jakości testy automatyczne przy użyciu Python i Selenium i powiększ swoją wartość na rynku pracy!

TESTERSKA ROZMOWA
APLIKACYJNA - PRZYGOTOWANIE (TRAP)

Przygotuj się kompleksowo do rozmowy rekrutacyjnej na testera automatyzującego, aby nie wpaść w pułapki rekrutera!